homelink heikosport logo
0,00 €

Reklamácia


Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru. Pre uplatnenie reklamácie je zo všetkého najskôr nutné si prečítať reklamačný poriadok, v ktorom sú uvedené všetky práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. 

Postup pri reklamácii tovaru:
1. Reklamovaný tovar očistite.
2. Reklamovaný tovar zabaľte tak, aby pri preprave nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu.
3. K tovaru priložte kópiu faktúry a vyplnený reklamačný list.

4. Reklamovaný tovar odošlite Slovenskou poštou na adresu: HEIKO šport s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 213, 02901 Námestovo, SR. V žiadnom prípade neposielajte tovar na dobierku. V tom prípade tovar nebude prevzatý.

Akonáhle nám reklamovaný tovar dorazí, budeme vás informovať prostredníctvom e-mailu a tiež začína plynúť lehota 30 dní na vybavenie reklamácie. O všetkých podstatných aspektoch reklamácie, akými je napr. zaslanie tovaru distribútorovi na posúdenie či vybavenie reklamácie, budete opäť informovaný/á prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 


načítavam... ruším...